5เหตุผลในการวางแผนประกันสุขภาพบุตร

5 เหตุผลสำคัญในการวางแผนประกันสุขภาพบุตร

1

แบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม

ในการทำวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรจะต้องเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลด้วยนะครับ อย่างเช่น ค่าห้องพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการ ของโรงพยาบาลที่ลูกค้าใช้บริการ หรือ ที่อยู่ไกล้และสะดวก อยู่วันละ 3,200 บาท ต่อวัน ประเภทห้องเตียงเดียว  ในการซื้อประกันสุขภาพให้ลูกนั้นก็ควรจะเลือกแผนค่าห้องพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการ ให้มากกว่า หรือ เท่ากับ 3,200 บาทต่อวัน

แต่เนื่องจากเด็กเล็กอายุ แรกเกิด – 5 ขวบ บริษัทประกันส่วนใหญ่จะให้ซื้อแผนประกันค่าห้องได้แค่ประมาณ 2พันกว่าบาท เท่านั้น แต่บางบริษัทอย่างเช่น AIA เด็กเล็กอายุ 0 – 5 ปี สามารถซื้อสัญญาชดเชยรายวันแนบเพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างค่าห้องพยาบาลที่เกินมาได้

2

สัญญาหลักเลือกแบบไหนดี

ในการซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล หรรือ ประกันสุขภาพ จำเป็นจะต้องมีสัญญาหลักก่อนถึงจะสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลได้ และสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแผนจะขึ้นอยู่กับทุนประกันของสัญญาหลักด้วยตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน ประเภทสัญญาหลักมีอยู่ดังนี้

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จะเน้นคุ้มครองระยะยาว ส่วนการชำระเบี้ยก็จะมีหลายระยะเวลาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบบประกันนั้นๆ แบบประกันนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องของการออม แต่จะเน้นในเรื่องของการซื้อสัญญาสุขภาพได้ในระยะยาว และ วงเงินทุนประกันชีวิตสูง เบี้ยประกันไม่แพง แต่ถ้าในอนาคตปิดกรมธรรม์ขอเวณคืนก่อนครบสัญญานั้นจะได้รับมูลค่าเงินเวณคืนไม่มากนัก ดูตามตารางเวณคืนในสัญญาอีกที

2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบประกันหลักนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสัญญาสั้น มีเงินคืนรายปี ทุนประกันชีวิตต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประกันชีวิต แบบตลอดชีพ ในเบี้ยประกันที่จ่ายเท่ากัน มีกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอน เช่น ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี ก็คือครบปีที่ 25 ของกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาของกรมธรรม์ ซึ่งกรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพกับแบบสะสมทรัพย์นี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความคุ้มครองไม่ต่อเนื่อง เช่น กรณีทำแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ อายุสัญญากรมธรรม์ 25 ปี ถ้าเกิดว่าสมมุติปีที่ 24 ของกรมธรรม์ เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือ มีโรคประจำตัวขึ้นมา และเมื่ออายุสัญญาครบ 25 ปีจบลง อาจจะทำให้ไม่สามารถทำประกันสุขภาพในเล่มใหม่ได้ หรือ อาจจะถูกยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันเล่มใหม่ หรือ อาจจะถูกเพิ่มเบี้ยประกันมากขึ้นก็เป็นได้

3. ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Link แบบประกันนี้คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรนัก ต่างกับในต่างประเทศแบบประกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Unit Link เนื่องจากว่าตัวแทนที่จะสามารถขายประกันชีวิตควบการลงทุนได้นั้น จะสอบได้ผ่านการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ single license ก่อนถึงจะสามารถขายประกันแบบนี้ได้ซึ่งในปัจจุบัน มีตัวแทนไม่มากที่มีสิทธิ์ขายได้ แบบประกัน Unit Link สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้เช่นกันเหมือนแบบอื่นๆ

ข้อดีของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีดังนี้

 • มีโอกาศได้รับผลตอบแทนสูง
 • ถอนเงินออมได้ ไม่เสียดอกเบี้ย
 • หยุดพักชำระเบี้ยได้ คุ้มครองตามเดิม
 • เป็นทุนการศึกษาให้ลูกตอนโตได้
 • เลือกกองทุนรวมเองได้หลายกองทุน
 • สับเปลี่ยนกองทุนรวมได้

ปัจจุบันแบบประกันยูนิต ลิ้งค์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ลูกค้าสามารถพิจารณาในการวางแผนประกันสุขภาพให้บุตรของท่าน

3

เป้าหมายในอนาคตของลูก

ในการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกนั้นควรจะมีเป้าหมายระยะยาวด้วย เป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับลูกตั้งแต่เด็ก ในการวางเป้าหมายในอนาคตให้ลูกนั้นมีหลายวัตถุประสงค์ครับ ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ได้แนะนำลูกค้ามาหลายท่านแล้วนะครับ ตัวอย่างลูกค้าที่ทำแบบประกัน Unit Link ให้ลูกเพื่อที่จะต้องการเก็บเงินให้ลูกเอาไว้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท เพราะว่าแผนประกัน Unit Link นั้นสามารถถอนเงินออมจากกรมธรรม์ได้เลย ในเวลาที่ต้องการใช้เงินตรงนี้ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจในการซื้อกรมธรรม์แบบ Unit Link นี้เอาไว้ให้ลูกในอนาคต เป็นต้น

4

ความมั่นใจในบริษัทประกัน

ความมั่นใจในบริษัทประกัน เป้นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เวลาทำประกันไปแล้วนั้นจะกังวลว่า เมื่อถึงเวลาเคลมแล้วนั้น จะสามารถเคลมได้ไหม จะเคลมง่ายหรือเปล่า ทำเรื่องเคลมยุ่งยากหรือไม่ ใช้เวลานานไหมในการเคลมสินไหมแต่ละครั้ง ใช้ได้ทุกโรงพยาบาลหรือไม่ ต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือเปล่า ถ้าเคลมเยอะๆจะยกเลิกสัญญาระหว่างทางหรือเปล่า และถ้าทำแบบออมเงินไว้ในระยะยาวบริษัทนั้นจะมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน กังวลว่าบริษัทประกันนั้นจะล้มหรือเปล่า และเงินที่ออมไว้จะศูนย์หายหรือไม่  เหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลที่สำคัญมากในการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูก ควรพิจารณาและศึกษาข้อมูลให้ดีและควรจะเลือกบริษัทประกันที่คุณลูกค้ามั่นใจมากที่สุด เพื่อความสบายใจหลังทำประกันแล้วนั้นจะได้ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาดังกล่าว

5

ตัวแทนประกันชีวิตที่คอยดูแล

เหตุผลสุดท้ายนี้ ก็สำคัญเป็นอย่างมากไม่แพ้เหตุผลอื่น เพราะว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้นจะให้คำแนะนำแบบประกันที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสมและอธิบายรายละเอียดของแบบประกันให้ลูกค้าได้เข้าใจเป็นอย่างดี และ การบริการหลังการขายต่างๆเช่น ดังต่อไปนี้

 • การทำเคลมสินไหม
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์
 • การขอบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่กรณีบัตรหาย
 • ประสานงานกับโรงพยาบาล กรณีลืมเอาบัตรไปโรงพยาบาล
 • แนะนำโรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นร่วมกับบริษัทประกัน
 • บริการรับชำระเบี้ยประกัน ปีต่ออายุ
 • ให้คำปรึกษาด้านประกันต่างๆ เสมือนมีเลขาส่วนตัว
 • ฯลฯ และอีกหลายอย่าง

ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิต เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึงในการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูก ควรจะเลือกตัวแทนประกันชีวิตที่คุณลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจมากที่สุด

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *