คุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link

ประกาศๆๆ !!!! เรื่องหนังสือแจ้งสิทธิมีผลบังคับคุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link

ประกาศๆๆ !!!! เรื่องหนังสือแจ้งสิทธิมีผลบังคับคุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link

เนื่องจากมีลูกค้าสอบถามเข้ามาหลายท่านเนื่องด้วยหนังสือที่ส่งไปที่บ้านลูกค้า หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือแจ้งสิทธิการมีผลคุ้มครองอย่างต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link กรณีที่มูลค่าบัญชีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์
ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนั้นยังมีผลบังคับคุ้มครองตามปกติทั้งในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตและคุ้มครองประกันสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ(ถ้ามี) ยังมีผลคุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปี

โดยที่กรมธรรม์ฉบับนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวด
2. ไม่มีการถอนเงินจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
3. ไม่ลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

ข้อสรุปก็คือถ้าภายใน 5 ปี ลูกค้าไม่ได้มีการหยุดพักจ่ายเบี้ย ถอนเงินออม หรือ ลดเบี้ยประกันภัยหลัก กรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่เช่นเดิมต่อเนื่อง 5 ปีครับ

มีลูกค้าบางท่านถามว่าแล้วเพราะอะไรมูลค่าบัญชีถึงไม่เพียงพอในปีแรก
คำตอบคือ กรณีที่ลูกค้าทำประกันแบบ AIA Life Issara (กรณีทำเบี้ยประกันภัยหลักไม่มาก) เบี้ยประกันที่ชำระส่วนหนึ่งถูกหักเป็นค่าดำเนินการของบริษัท ซึ่งค่าดำเนินการแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ปีสองปีแรก ค่าดำเนินการจะสูงอยู่จึงทำให้เหลือเงินไปลงในกองทุนไม่มาก หลังจากนั้นก็จะถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในกรมธรรม์ในแต่ละเดือน จึงอาจจะทำให้มูลค่าเงินในกรมธรรม์ไม่เพียงพอมาชำระค่าธรรมเนียมของเดือนนั้นๆจึงทำให้มีหนังสือนี้แจ้งมาครับ

พอครบปีถัดไป ลูกค้าชำระเบี้ยเข้ามาตามปกติ ค่าธรรมเนียมก็จะลดลงและเงินที่เหลือไปลงในกองทุนรวมจะมากขึ้นครับ
ลูกค้าที่ชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจะทำให้มูลค่าเงินที่นำไปลงในกองทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาและเบี้ยประกันที่ชำระเข้ามาครับ

เพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือนี้แจ้งมาภายใน 5 ปีแรก ไม่ต้องกังวลเรื่องหนังสือแจ้งนะครับ จ่ายเบี้ยตามดิวชำระปกติครับ
มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนที่ดูแลท่าน หรือ โทรหาผมได้ครับ 091-5549999 ธีทัต