ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนเอไอเอ

ในช่วงสถานการณ์ 19  อยากมีกรมธรรม์ดีๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสักเล่ม แล้วที่สำคัญมีตัวแทนดีคอยบริการด้วยนะครับ

(หากได้รับกรมธรรม์แล้วความคุ้มครองไม่ตรงตามที่ได้ให้ข้อมูลไปสามารถยกเลิกได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์)

“มาร่วมเริ่มต้นสร้างวินัยทางการเงินไปด้วยกัน ไว้ใจให้ผมช่วยดูแลกรมธรรม์เล่มถัดไปนะครับ”