เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง มีเงินปันผล

เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

AIA FLEXI SAVING (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

  • 1 เดือน – 60 ปี

เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล) AIA FLEXI SAVING (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับเงินออมของคุณ

  • เงินออมจะงอกเงยในระยะยาวไปจนถึง อายุ 99 ปี ด้วยมูลค่ากรมธรรม์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล*
  • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่อาจสูงขึ้น
  • คลายความกังวลใจได้ว่า มีเงินออมรองรับแผนการเงินทุกช่วงเวลาของชีวิต
  • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (จนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 99 ปี)
  • เลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด (5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี)
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ โรคร้ายแรง รวมไปถึงอุบัติเหตุ

ดาวโหลดโบชัวร์ https://www.aia.co.th/content/dam/th/th/docs/brochure/AIA%20Flexi_Saving_brochure_WEB_Feb.pdf