ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครองตลอดชีพ (มีเงินปันผล)

เปิดตัวแบบประกันใหม่ วันที่ 15 ม.ค. 2558  ชื่อว่า เอไอเอ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครองตลอดชีพ มีเงินปันผล หรือ 15plp เงินปันผลตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญาอายุ 99 ปี และ รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตารางรายละเอียด AIA 15Pay Life (Par)

ชื่อแบบประกัน เอไอเอ ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 15 Pay Life (Par)
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ อายุครบ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันนภัย หรือ มูลค่าเงินสด หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยมาตราฐานของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์ มีเงินปันผลตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงอายุ 99ปี และได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA 15 Pay Life (Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
500,000 – 999,999 บาท ได้รับส่วนลด 0.50 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1 บาท

15Pay Life (Par)

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนครบอายุ 99 ปี
01
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเงินสด
หรือจำนวนเบี้ยประกันมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใด
จะมากกว่า บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
รับเงินคืน ณ ครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2

รับเงินปันผล* ทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
04
ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)

03


บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP

02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 

หมายเหตุ

  • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ** ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของ AIA ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://www.aia.co.th/th/individuals/product-and-services/life-insurance/life-protection/whole-life.html

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *