ใหม่!!! AIA CI SuperCare เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ

ใหม่!!! AIA CI SuperCare เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ ประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ

แผนประกันโรคร้ายแรงรูปแบบใหม่ ส่งสั้นๆ แต่คุ้มครองยาวตลอดชีพ  !!!

AIA CI SuperCare
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)

ใหม่! แบบประกัน AIA CI SuperCare

รายละเอียด

แผนประกันชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ รุปแบบใหม่ของวงการประกันที่ให้คุณสามารถวางแผนการชำระเบี้ยสั้นๆ 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี และมีมูลเวณคืนกรมธรรม์ได้ด้วย และยังคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลางและระดับรุนแรง ครอบคลุมโรคร้ายแรงหลายโรค ตรวจพบโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ รับเงินชดเชยค่าสินไหมทันที ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสียชีวิต

แบบประกันหลัก ที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี

  • ครอบคลุมโรคร้ายแรงระต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18โรค/การรักษา
  • โรคร้ายแรงระดับรุ่นแรง 44 โรค/การรักษา
  • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
  • สามารถระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันได้ว่าจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี
  • เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
  • มีมูลค่าเวณคืนกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี
  • ระยะเวลาการชำระเบี้ย 10 ปี หรือ 20 ปี