ประกันสุขภาพเด็ก-ประกันสุขภาพ-opd

ประกันสุขภาพเด็ก AIA Life Issara HS UDR2200 ( Unit Link )

จะดีไหมถ้าได้ทำประกันสุขภาพและได้ออมเงินให้ลูกไปพร้อมๆกัน

การวางแผนทำประกันสุขภาพให้ลูกเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันสูงมากและเมื่อถ้าลูกสุดที่รักของเราเกิดอุบัติเหตุ หรือ ป่วยเป็นไข้ ตัวร้อน คนเป็นพ่อ เป็นแม่ก็ต้องรีบพาลูกไปพบแพทย์ที่ไกล้ที่สุด และ ต้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป้นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าค่ารักษาพยาบาลแพงมาก แต่เท่าไรก็ต้องยอมจ่ายเพื่อให้ลูกสุดที่รักหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

เพราะฉะนั้นการวางแผนทำประกันสุขภาพให้ลุกจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อยนะครับ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัวจริงๆ เพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนทำประกันสุขภาพให้ลูก เกิดกรณีเจ็บป่วยต้องเสียค่ารักษาพยาบาลลูกแล้วนั้น อาจจะทำให้มากระทบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นของครอบครัวได้ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเทอมลูก เป้นต้น

จุดเด่นของแผน Unit Link

 • ได้ความคุ้มครองสุขภาพสุขภาพและได้ออมเงินไปพร้อมๆกัน
 • ชำระเบี้ยสั้นๆ แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพระยะยาว
 • หยุดพักจ่ายเบี้ยได้ กรณีไม่สะดวกชำระเบี้ยประกันภัย
 • สามารถถอนเงินจากมูลค่าบัญชีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ไม่ใช่การกู้เงินจากกรมธรรม์)
 • เลือกกองทุนรวมเองได้ เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนสูง ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • มีระบบช่วยลดความเสี่ยงได้ AR หรือ DCA
 • ปิดกรมธรรม์เมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องรอครบสัญญา

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็ก H&S UDR2200

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (อุบัติเหตุและเจ็บป่วย)

รายการคุ้มครอง H&S UDR2200 วงเงินคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน
ค่าห้องพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
2,200 บาท/วัน
ค่าห้องพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล กรณีห้อง ICU
(สูงสุดไม่เกิน 5 วัน)
4,400 บาท/วัน
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
800 บาท/วัน
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 60,000 บาท
ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 บาท
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 5,500 บาท
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 20,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 3,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง 5,000 บาท

หมายเหตุ : ค่ายากลับบ้าน 1,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 7 วัน (จะต้องไม่เกินกับผลประโยชน์ค่ารักษพยาบาลอื่นๆ )

 สิทธิการรักษาแบบ Daycaes ผู้ป่วยนอก OPD เบิกได้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

ตัวอย่างในกรณีปิดกรมธรรม์ ตามเป้าหมายสำคัญต่างๆของลูกในอนาคต

 • กรณีปิดกรมธรรม์สิ้นปีที่ 18 จะได้รับเงินคืนประมาณ 325,xxx บาท เท่ากับว่าที่ผ่านมา 18 ปีได้รับความคุ้มครองสุขภาพฟรี+กำไร

ตัวอย่างเป้าหมายในอนาคตตอนบุตรอายุ 18 ปี เช่น ค่าเทอมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย , ค่าใช้จ่ายต่างๆในมหาวิทยาลัย

 • กรณีปิดกรมธรรม์สิ้นปีที่ 25 จะได้รับเงินคืนประมาณ 477,xxx บาท เท่ากับว่าที่ผ่านมา 25 ปีได้รับความคุ้มครองสุขภาพฟรี+กำไร

ตัวอย่างเป้าหมายในอนาคตตอนบุตรอายุ 25 ปี เช่น ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก , เป็นเงินรางวัลให้ลูกสำหรับการจบการศึกษา , เป็นเงินทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจ, เป็นเงินดาวน์รถยนต์ให้ลูกใช้ขับทำงาน

 • กรณีปิดกรมธรรม์สิ้นปีที่ 30 จะได้รับเงินคืนประมาณ 641,xxx บาท เท่ากับว่าที่ผ่านมา 30 ปีได้รับความคุ้มครองสุขภาพฟรี+กำไร

ตัวอย่างเป้าหมายในอนาคตตอนบุตรอายุ 30 ปี เช่น  เป็นเงินทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจ, เป็นเงินค่าสินสอดงานแต่งงาน , เป็นเงินเกษียนของพ่อแม่อีกก้อนหนึง  , เป็นเงินรับขวัญหลานคนใหม่

หมายเหตุ : จำนวนเงินที่ได้รับคืน เป็นการประมาณการจากการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% 

คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะ
  สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

42 replies
« Older Comments
 1. ชินภัทร
  ชินภัทร says:

  เพศ : หญิง
  อายุ : 1เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 12000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ :

Trackbacks & Pingbacks

« Older Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *