เปรียบเทียบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย AIA

เปรียบเทียบแผนค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายของ AIA

เปรียบเทียบความคุ้มครองแผนค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายที่ดีที่สุดของ AIA

               เอไอเอมีผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพที่หลากหลาย ให้เลือกตามความต้องการ เช่น ประกันสำหรับผู้ป่วยใน ประกันสำหรับผู้ป่วยนอก หรือประกันชดเชยรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล แบบเหมาจ่าย หรือแบบแยกรายจ่าย มีโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาด้วยตัวเอง เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของเอไอเอ (หากค่ารักษาอยู่ในวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ถืออยู่) ซึ่งมีโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

                ข้อดีของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล “ตามจริงแบบเหมาจ่าย” เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์ได้ตามที่ท่านต้องการ

  • ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินที่สูงกว่าแบบแยกรายจ่าย

  • มีรายการคุ้มครองที่หลากหลายมากกว่าแบบแยกรายจ่าย

  • ได้ความอุ่นใจเต็มร้อย แม้ค่าเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบจำกัดวงเงินแยกรายจ่าย

                ซึ่งในบทความนี้จะเปรียบเทียบความคุ้มครองแผนค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายที่ดีที่สุดของ AIA เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับ

ที่มา : ขอบขอบคุณ Mymind Pornpatchara