เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (AIA Health Saver)

คุ้มกว่าที่เคยเจอ

ดีเวอร์ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 500,000 บาท

เยอะเวอร์ เบิ้ลความคุ้มครอง 2 เท่า สำหรับ 6 โรคร้ายแรงยอดฮิต รวม 4 ปีกรมธรรม์

คุ้มเวอร์ เบี้ยประกัน เริ่มต้นแค่เฉลี่ยต่อเดือน 575 บาท

บ่อยเวอร์ จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD General) สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์

นานเวอร์ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 75 ปี และคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี