แบ่งชำระเบี้ยประกัน AIA ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี

แบ่งชำระกับบัตรเครดิต ธ.กรุงศรี พิเศษ 0.79% นานสูงสุด 10เดือน

Krungsri Smart Plan on Callกริ๊งเดียว!!! ผ่อนได้ทุกอย่าง ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร ท่านสามารถเปลี่ยนยอดชำระปกติให้เป็นผ่อนชำระรายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน และเลือกจำนวนเดือนได้ตามใจตั้งแต่ 3-10 เดือน โทร 0 2627 8955 กด 1
• เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call
*การใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ Krungsri Smart Plan on Call ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า (ไม่รวมบัตรเครดิตธุรกิจ กรุงศรี เพรสทีจ ) สามารถสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถขอทำรายการ Smart Plan on Call โดยสามารถเลือกรายการที่เกิดจากการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกัน โดยสมาชิกบัตรเครดิตสามารถนำค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกิดจากการเบิกเงินสด ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมทุกชนิด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ Smart Plan on Call เฉพาะกับสมาชิกบัตรเครดิตที่มีประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับทางบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 1 เดือนเท่านั้น
3. ในการสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตสามารถใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละรอบบัญชี และไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าทำรายการ Smart Plan on Call ทั้งนี้ มูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าใช้บริการ Smart Plan on Call (ต่อครั้ง) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อรายการสินค้าและ/หรือบริการ และจำนวนยอดรวมมูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะใช้ทำรายการ Smart Plan on Call แต่ละครั้งนั้นต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,000 บาท โดยจำนวนยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
4. ในการกำหนดจำนวนงวดของการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการนั้น จำนวนงวดที่สมาชิกบัตรเครดิตสามารถเลือกทำรายการได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน
5. สำหรับอัตราดอกเบี้ย ( หมายถึงอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้• ยอดรวมตั้งแต่ 3,000 – 19,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.93% ต่อเดือน• ยอดรวมตั้งแต่ 20,000 – 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.85% ต่อเดือน• ยอดรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% ต่อเดือน
6. สำหรับคะแนนโบนัสหรือคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตได้รับจากการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาใช้สมัคร Smart Plan on Call นั้น สมาชิกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสและ/หรือคะแนนสะสมเพิ่มเติมจากที่ได้รับไปแล้วอีก
7. สมาชิกบัตรเครดิตยอมรับและตกลงว่าบรรดาสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาเข้ารายการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของ Smart Plan on Call ไม่สามารถ คืน แลกเปลี่ยน หรือ ยกเลิกได้
8. สมาชิกบัตรเครดิตตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่างวดการผ่อนชำระที่เกิดจากการทำรายการแบ่งชำระผ่าน Smart Plan on Call และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการ Smart Plan on Call และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ และถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้บัตรเครดิต
9. การอนุมัติ Smart Plan on Call ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี โทร.0 2627 8955 กด 1

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *