คุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link

ประกาศๆๆ !!!! เรื่องหนังสือแจ้งสิทธิมีผลบังคับคุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์ Unit Link

ประกาศๆๆ !!!! เรื่องหนังสือแจ้งสิทธิมีผลบังคับคุ้มครองต่อเนื่องของกรมธรรม์…
การแฟกซ์เคลม ประกันสุขภาพ

การเรียกร้องสินไหมผ่านบริการ AIA HEALTH CARE แฟกซ์เคลมประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่ให้คุณสามารถเรียกร้องสินไหมเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งแนบกับกรมธรรม์ AIA…