ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณวิรัตน์ เพ็ชรสมบัติ
โทร. 0652635664 อีเมล MRACHAIDAN@HOTMAIL.COM

ข่าวสาร

Articles

ความสำคัญของประกัน กับ หัวหน้าครอบครัว

ตำแหน่งของเลขศูนย์มีผลต่อค่าในตัวมันและสิ่งอื่น ถ้ามันอยู่เดี่ยวๆ ก็เป็นแค่ศูนย์ แต่พอเอาต่อท้ายเลขหนึ่ง มันก็กลายเป็น 10 มีเลขศูนย์หลายตัวเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้น (เช่น 1000000= หนึ่งล้าน)  เป็นไปได้ไหม? ว่าเลข 1 นั้นก็คือคุณ!!! หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว ทุกๆการสูญเสียต้องมีคนที่ต้องรับผิดชอบ แต่ไม่มีใครสามารถแทนที่ใครได้ เช่น หากขาดผู้นำครอบครัวไป..

อัตราค่าห้องพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน

 รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และ อัตราค่าห้องพยาบาลรวมค่าอาหาร ,ค่าพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลต่อ 1 วัน  อัตราค่าห้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านใช้บริการที่โรงพยาบาลนั้นๆ รายชื่อโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ อัตราค่าใช้จ่ายรวม (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ต่อวัน) รวม 4 เตียง รวม 2 เตียง ห้องเดี่ยว ห้องดิลักซ์..

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2558

วางแผนภาษีปี 2558 การปรับอัตราการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ หลังหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว โดยปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นการแบ่งขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น จาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางง่าย ๆ ได้ดังนี้   ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่..