ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณวิรัตน์ เพ็ชรสมบัติ
โทร. 0652635664 อีเมล MRACHAIDAN@HOTMAIL.COM

ประกันมรดก

Articles

แผนมรดกชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

แผนมรดกชำระเบี้ยประกัน 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ [20PAY LIFE NON-PAR] จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สร้างประกันชีวิตทุนสูง ชำระเบี้ยไม่สูงมาก ชำระเบี้ยประกัน 20 ปีได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา..

AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

วางแผนมรดก ส่งต่อความมั่นคง อย่างมืออาชีพ AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ..

AIA Legacy Prestigs (เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ)

ดูแลความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบมรดกให้ลูกหลานในวันที่คุณจากไป AIA Legacy Prestigs (เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ) มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปี..