เรื่อง

การแฟกซ์เคลม ประกันสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

/
AIA H&S EXTRA |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ…
การแฟกซ์เคลม ประกันสุขภาพ

การเรียกร้องสินไหมผ่านบริการ AIA HEALTH CARE แฟกซ์เคลมประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่ให้คุณสามารถเรียกร้องสินไหมเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งแนบกับกรมธรรม์ AIA…