Tag Archive for: fax claim aia

การแฟกซ์เคลม ประกันสุขภาพ

การเรียกร้องสินไหมผ่านบริการ AIA HEALTH CARE แฟกซ์เคลมประกันสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่ให้คุณสามารถเรียกร้องสินไหมเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเองตามจำนวนที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งแนบกับกรมธรรม์ AIA…